Misja

Głównym celem naszych działań jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom potrzebującym, zwłaszcza rodzinom przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej – ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dzieci w ich funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym.

Naszym wpływem obejmujemy przede wszystkim dzieci z rodzin rozbitych, zagrożonych demoralizacją, nałogami, przestępczością, wykluczeniem społecznym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Poprzez edukację, profilaktykę, twórcze spędzanie wolnego czasu, rozwój osobowości, zainteresowań i talentów, a także poradnictwo – wspieramy naszych podopiecznych w ich postępach szkolnych, interpersonalnych, wyborach życiowych, stawaniu się praworządnymi członkami społeczeństwa.

O nas

4 października 2014 roku na zebraniu założycielskim spotkały się 24 osoby, które powołały do życia nasze Stowarzyszenie. 27 listopada 2014 roku zostaliśmy zarejestrowani do KRS pod nr 0000533766. Trzy miesiące później 2 lutego 2015 roku podpisaliśmy umowę wynajmu sali w budynku zwanym Domem 7 marzeń w Jeleniej Górze na ul. Okrzei 10. Salę wyremontowaliśmy, wyposażyliśmy i od września 2015 roku prowadzimy w niej świetlicę dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W świetlicy pracujemy w dni nauki szkolnej od godz. 14:00 – 19:00. Pomagamy odrabiać lekcje, dożywiamy, kreatywnie spędzamy czas. Organizujemy zimowiska i wyjazdy letnie dla najbardziej potrzebujących dzieci. W świetlicy pracuje dwoje pedagogów oraz wolontariusze. Swoją opieką obejmujemy 13-15 dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat oraz ich rodziny.

18 maja 2018 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, od roku 2019 można nas wspierać przekazując nam swój 1%, do czego z serca zachęcamy!

KRS

0000533766

REGON

360248184

NIP

611-273-76-25

Zespół

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces.
Henry Ford

Jak możesz pomóc?

Małymi krokami można dojść bardzo daleko.
Mamy plany, możesz mieć wkład w ich realizację.

Wpłacając jednorazową darowiznę na konto Stowarzyszenia – z dopiskiem – darowizna na cele statutowe.

Deklarując stałą kwotę np. 30, 50, 100 zł przez okres np. jednego roku.

Poprzez ofiarowanie nam pomocy szkolnych, zabawek edukacyjnych, gier itp. (najlepiej w porozumieniu z nami)

Poprzez podarowanie nam wejściówek do miejsc atrakcyjnego spędzania czasu (kino, basen, kręgielnia, park linowy, itp.).

Poprzez zafundowanie nam przejazdu na wycieczkę do ZOO, czy innych atrakcyjnych miejsc dla dzieci.

Ofiarowanie nam środków czystości, żywności, artykułów papierniczych.

Wspierając nas, jako wolontariusz/wolontariuszka – szczególnie podczas odrabiania zadań domowych z dziećmi, gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.

Darowizny prosimy wpłacać na

72 1090 2590 0000 0001 2970 7004

Santander Bank Polska

Sponsorzy, partnerzy

Wszystko może zaistnieć dzieki temu, że ktoś decyduje się
być w swoim życiu dawcą…

Wszystkim Sponsorom, Partnerom i Osobom angażującym się w działaniu Stowarzyszenia
serdecznie dziękujemy.

– zespół Emmanuela