Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia
Dziecka i Rodziny EMMANUEL

O nas Widzimy potrzeby naszego miasta
i jesteśmy gotowi pomagać

O nas

Głównym celem naszych działań jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom potrzebującym, zwłaszcza rodzinom przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej – ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dzieci w ich funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym.

Naszym wpływem obejmujemy przede wszystkim dzieci z rodzin rozbitych, zagrożonych demoralizacją, nałogami, przestępczością, wykluczeniem społecznym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Poprzez edukację, profilaktykę, twórcze spędzanie wolnego czasu, rozwój osobowości, zainteresowań i talentów, a także poradnictwo – wspieramy naszych podopiecznych w ich postępach szkolnych, interpersonalnych, wyborach życiowych, stawaniu się praworządnymi członkami społeczeństwa.

Misja

Głównym celem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom potrzebującym, rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dzieci w ich funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym.

Zespół Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces. Henry Ford

co robimy? Czasami jest tak, że dopóki nie zobaczysz ... nie uwierzysz.
My to rozumiemy!

  • Wycieczki
  • Kreatywnie
  • Poznajemy różne zawody
  • Świętujemy razem
  • Warsztaty kulinarne
  • Warsztaty artystyczne
  • Uczymy się angielskiego

Jak możesz pomóc? Małymi krokami można dojść bardzo daleko.
Mamy plany, możesz mieć wkład w ich realizację.

Wpłacając jednorazową darowiznę na konto Stowarzyszenia – z dopiskiem – darowizna na cele statutowe.
Deklarując stałą kwotę np. 30, 50, 100 zł przez okres np. jednego roku.
Poprzez ofiarowanie nam pomocy szkolnych, zabawek edukacyjnych, gier itp. (najlepiej w porozumieniu z nami)
Poprzez podarowanie nam wejściówek do miejsc atrakcyjnego spędzania czasu (kino, basen, kręgielnia, park linowy, itp.).
Poprzez zafundowanie nam przejazdu na wycieczkę do ZOO, czy innych atrakcyjnych miejsc dla dzieci.
Ofiarowanie nam środków czystości, żywności, artykułów papierniczych.
Wspierając nas, jako wolontariusz/wolontariuszka – szczególnie podczas odrabiania zadań domowych z dziećmi, gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.

sponsorzy, partnerzy Wszystko może zaistnieć dzieki temu, że ktoś decyduje się
być w swoim życiu dawcą...

Wszystkim sponsorom, partnerom i osobom angażującym się w działaniu stowarzyszenia
serdecznie i z całego serca dziękujemy.

- zespół Emmanuela

Kontakt Jesteśmy otwarci na relacje i kontakty,
dlatego nie czekaj i skontaktuj się z nami

dane kontaktowe
ul. Klonowica 7/2; 58-500 Jelenia Góra
napisz do nas
kliknij i wpisz...
kliknij i wpisz...
kliknij i wpisz...